Rewolucja w konserwatywnym świecie prawa

Fot: pixabay.com

Dokąd zmierza świat prawa? To pytanie wydaje się nie mieć odpowiedzi. Obecny stan jest nie do zaakceptowania. Potrzebujemy rewolucji.

 

Łukasz Ziaja – Sztuczna inteligencja, której znaczenia jeszcze kilka lat temu nie rozumieliśmy, coraz odważniej wchodzi w kolejne aspekty naszego codziennego życia. Świetnie to obrazuje podróżowanie pojazdami silnikowymi, które nie potrzebują ingerencji człowieka. Zjawisko to ilustrują także roboty sprzątające nasze domy czy pracujące na liniach produkcyjnych. Sztuczna inteligencja wejdzie niebawem do branży prawniczej, mimo iż mogłoby się wydawać, że nie ma dla niej miejsca w tym segmencie rynku. Zanim jednak to się stanie, stopniowo będzie wygasał bezpośredni kontakt prawnika z człowiekiem – na korzyść kontaktu pośredniego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do realizowania procesu komunikacji. W międzyczasie powinna wzrosnąć rola państwa w kształtowaniu świadomości prawnej wśród społeczeństwa oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Czytaj dalej Rewolucja w konserwatywnym świecie prawa

Interesujące zmiany w samorządach

undefined
Fot: pixabay.com

Większość parlamentarna, ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych, chce zmienić ordynację wyborczą w wyborach samorządowych.

Łukasz Ziaja – Zdaniem polityków Zjednoczonej Prawicy, wprowadzenie zapisów ustawy w życie realnie przyczyni się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto, zdaniem projektodawców, zmiana zagwarantuje obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczyni się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową. Partię opozycje uważają, że zmiana na celu wyłącznie zwiększenie szans kandydatów Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach samorządowych. Czytaj dalej Interesujące zmiany w samorządach

Czas na refleksję

undefined
Fot: pixabay.com

Komisja Europejska wytoczyła przeciwko polskiemu rządowi ciężkie działo: wszczęła postepowanie mające na celu stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka naruszenia przez Polskę zasady państwa prawnego.

Łukasz Ziaja – W swoim zaleceniu Komisja Europejska wezwała rząd do rozwiązania problemów dot. naruszenia zasad praworządności, w terminie trzech miesięcy. Czy rząd się ugnie? Nic na to nie wskazuje. Czytaj dalej Czas na refleksję

Premier Morawiecki na tropie oszustów VAT!

undefinedFot: pixabay.com

Ministerstwo Finansów od dwóch lat po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość jest jednym z najprężniej działających resortów. Uszczelnienie systemu podatkowego, to priorytetowy cel tej jednostki. Po wprowadzaniu takich zmian, ja: Jednolity Plik Kontrolny, Centralny Rejestr Faktur, czy mechanizm split payment, wicepremier Mateusz Morawicki podejmuje kolejny krok w celu uszczelnienia systemu podatkowego.

Łukasz Ziaja – Walkę z wyłudzeniami vatowskimi rozpoczęła już koalicja Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe, w ostatniej fazie sprawowania władzy, zwłaszcza minister finansów, Mateusz Szczurek, miał w tym zakresie umiarkowane osiągnięcia, jednak dopiero rząd PiS, kierowany przez Beatę Szydło, uczynił z tego działania priorytet, rozbudował całe instrumentarium walki z oszustwami, i uratował dziesiątki miliardów w budżecie państwa, tak potrzebne w realizacji programów społecznych. W piątek, 24 listopada 2017 roku, rząd zaakceptował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Ustawa zakłada powołanie Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, który umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych służących do ujawniania przestępstw skarbowych. Czytaj dalej Premier Morawiecki na tropie oszustów VAT!

Bitcoin – waluta przyszłości?

undefinedFot: pixabay.com

Nauka i technologia nieustannie zmieniają wszystkie wymiary życia. Ostatnia dekada jest okresem charakteryzującym się szczególnie dynamicznym rozwojem infrastruktury internetowej. Obecnie na całym świecie dostęp do sieci posiada blisko 3,2 mld osób, co stanowi 51 proc. całej populacji Ziemi. Czytaj dalej Bitcoin – waluta przyszłości?

Sami o sobie

undefined

Głosowanie Łukasza Rzepeckiego – posła Prawa i Sprawiedliwości – za uchyleniem immunitetu posłowi Dominikowi Tarczyńskiego, na sejmowej komisji regulaminowej, winno stać się bodźcem do rozpoczęcia dyskusji o instytucji immunitetu, która powinna zakończyć się jego gruntowną reformą. I to tak w zakresie parlamentarzystów, jak również innych grup zawodowych.

Łukasz Ziaja: Termin „immunitas” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „zwolnienie od obciążeń”. W doktrynie prawa konstytucyjnego wyróżnia się dwa rodzaje immunitetu: 1) materialny oraz 2) formalny. Przykładem immunitetu materialnego jest immunitet materialny posła, który oznacza trwałe wyłączenie spod przepisów sankcjonujących określonego zachowanie, co w przypadku posła oznacza, że nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania wchodzące bezpośrednio w zakres sprawowania funkcji parlamentarnej, np. za wystąpienia w Sejmie, sposób głosowania czy zgłaszane inicjatywy ustawodawcze – za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Immunitet formalny z kolei oznacza czasowe ograniczenie odpowiedzialności prawnej danej osoby ze względu na pełnioną funkcję na czas jej pełnienia – i tak w Polsce od dnia ogłoszenia wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. Czytaj dalej Sami o sobie

Koniec sporu

undefinedFot: pixabay.com

Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a prezydentem dotyczącego kwestii prawa łaski.

Łukasz Ziaja: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest istotne nie tylko dla samych zainteresowanych, zasiadających jeszcze do niedawna na ławie oskarżonych, ale również dla porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj dalej Koniec sporu

Ekstradycja gwałcicieli

undefinedFot: pixabay.com

Brutalne zgwałcenie obywatelki naszego kraju, do jakiego doszło w nocy z 25 na 26 sierpnia poruszyło całą opinię publiczną w naszym kraju oraz odbiło się echem w innych państwach europejskich. Doszło do popełnienia przestępstwa na szkodę naszego obywatela, w związku z czym polskie organy ścigania powinny postawić sprawców przed polski Sąd, w którym usłyszą oni bardzo surowy, a przy tym sprawiedliwy wyrok. Czy jest to możliwe?

Łukasz Ziaja: Dlaczego do tego brutalnego czynu doszło w popularnym i bezpiecznym – na przestrzeni ostatnich lat – kąpielisku? I kto ponosi za to odpowiedzialność? Jak do tego w ogóle doszło? Kim trzeba być, aby brutalnie zgwałcić niewinną kobietę? Jaki los spotka oprawców? Więcej pytań niż odpowiedzi… Kim trzeba być, aby zrobić to na oczach jej partnera? Z trudem przychodzi mi nazwanie kogoś takiego człowiekiem… Czytaj dalej Ekstradycja gwałcicieli

Rewolucja w konserwatywnym świecie prawa

undefined
Fot: pixabay.com

Społeczeństwo nie jest zadowolone z jakości orzeczniczej sądów. Wynika to jednak w dużej mierze z faktu, iż nie potrafią w sposób prawidłowy zanalizować stanu faktycznego sprawy, a więc przewidzieć werdyktu, jaki zostanie wydany. W ten sposób, bez względu na to czy orzeczenie było prawidłowe, czują się pokrzywdzeni przez wymiaru sprawiedliwości, a czasami wręcz oszukani.

Łukasz Ziaja: Za ten stan rzeczy odpowiada niska świadomość prawna wśród społeczeństwa. Państwo powinno być aktywniejsze na tym polu. Czas na dobrą zmianę. Czytaj dalej Rewolucja w konserwatywnym świecie prawa

O co ten krzyk?

undefinedFot: pixabay.com

Reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna. Demonstranci tej zmiany nie chcą, chcą zachowania statusu quo, który przez Zbigniewa Ziobro został słusznie naruszony, a przecież spór powinien dotyczyć tego, jak ta reforma powinna przebiegać i jak bardzo głęboka winna być, a nie tego czy w ogóle jest potrzebna. Co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości.

Łukasz Ziaja: Zbigniew Ziobro firmując swoim nazwiskiem reformę Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego oraz Jarosław Kaczyński bez zgody którego nie mogłoby być mowy o żadnej reformie wykazali się niezwykłą odwagą. Wiedząc, że przez te działania staną się wrogami numer jeden środowisk prawniczych, podjęli się trudnego zadania, jakim jest oczyszczenie sądownictwa z „czarnych baranów”. Od początku było czymś oczywistym, że opór będzie olbrzymi. I tak właśnie jest. Czytaj dalej O co ten krzyk?