Szkoła Analizy Sektora Energetycznego

Szkoła prowadzona jest przez Collegium Civitas przy współpracy FIBRE, w ramach projektu finansowanego przez BZWBK z programu “Santander Universidades”.

Celem projektu jest stworzenie trwałej podstawy kształcenia młodych profesjonalistów w zakresie energetyki oraz identyfikowanie najbardziej utalentowanych z nich w celu stworzenia bazy kompetentnych osób, które mogłyby uczestniczyć w kształtowaniu polityki energetycznej państwa w przyszłości. Można zauważyć spore braki kadrowe w tej dziedzinie, przy jednocześnie rosnącym zainteresowaniu młodzieży tym zagadnieniem. W tej sytuacji wskazane jest wypracowanie formy kształcenia ustawicznego, w ramach którego mogłaby ona doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Cykl tygodniowych warsztatów skupia się na najważniejszych aspektach produkcji i dystrybucji energii. Oparte są o wymiary analizy PESTEL, skupiającej się na czynnikach politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych (political, economic, social, technological, environmental, legal). Zajęcia prowadzą wykładowcy Collegium Civitas oraz eksperci zewnętrzni.

Program adresowany jest do słuchaczy studiów II stopnia oraz do absolwentów takich studiów poniżej 35 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnym warsztacie jest przedstawienie eseju pisemnego na temat wybrany z wcześniej przygotowanej listy, co zostanie ogłoszone w postaci ogólnopolskiego konkursu. W toku warsztatu prowadzone są wykłady i zajęcia praktyczne z rozwiązywania konkretnych problemów oraz wizyta studyjna.

W ramach projektu ukazał się książka Między regionalnymi rynkami energii a technologią – przyszłość sektora energetycznego w Polsce.

Dodaj komentarz