Czas na innowacyjność

Współczesna gospodarka charakteryzuje się połączeniem nie tylko wiedzy i kapitału, ale także nowoczesnych technologii, które aktualnie są nieodłącznym elementem sukcesu. Motorem napędowym jej rozwoju stały się innowacje, które pozwalają krajom wchodzić na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego.

Łukasz Ziaja: Nie od dziś wiadomo, że polska gospodarka potrzebuje nowych impulsów rozwojowych, które zapewnią jej, nie tylko stabilny wzrost konkurencyjności, ale także jednocześnie poprawią jakość życia oraz zamożność jej obywateli. Dotychczasowe czynniki rozwoju i wzrostu gospodarki, związane z napływem inwestycji zagranicznych, dynamicznym rozwojem infrastruktury, wzrostem wykształcenia, czy przekształceniem gospodarki wynikającym z członkostwa w UE – nie są już wystarczające i  muszą zostać uzupełnione zwiększeniem roli wytwarzanej w kraju wiedzy, a także technologii, rozwojem i ekspansją zagraniczną polskich firm, jak również budową systemu oszczędności.

Start-up

Start-up  to bez wątpienia pojęcie, które w ostatnich latach zrobiło zawrotną karierę i podbiło międzynarodowe rynki. Mimo to, wiele osób ma jednak problem z tym, aby jednoznacznie zdefiniować, czym tak naprawdę ono jest. Biorąc pod uwagę jego dużą pojemność i wieloznaczność, jest jak najbardziej usprawiedliwione. Najbardziej popularną definicją jest ta stworzona przez Steve’a Blanka, amerykańskiego guru start-upowców, dla którego start-up to tymczasowa organizacja, która poszukuje rentownego, skalowalnego i powtarzalnego modelu biznesowego. W związku z rozwojem omawianego pojęcia, co rusz dodawane są do niego kolejne cechy, charakterystyczne dla start-upów, m. in. takie jak niskie koszty rozpoczęcia działalności, większa niż w tradycyjnych przedsiębiorstwach skłonność do podjęcia ryzyka biznesowego oraz działalność związana z innowacyjnymi rozwiązaniami. 

Rozwój innowacyjności

Gospodarka oparta na wiedzy nie istnieje bez nowatorskich przedsięwzięć, czyli startupów. W ostatnich latach Polska zrobiła ogromny postęp w rozwoju innowacyjności, ale wciąż dzieli ją ogromny dystans do liderów w tej dziedzinie. Na tle czterdziestu najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów świata dojrzałość polskiego ekosystemu startupów znajduje się poniżej średniego poziomu.

Statrtupy pomimo iż w większości przypadków są małymi firmami, to nie należy zapominać o ich znaczącej roli jaką odgrywają we wzroście gospodarczym, np. przy tworzeniu miejsc pracy, dzięki czemu zmniejszają bezrobocie, co z klei przekłada się na wzrost gospodarczy. Co więcej, startupy mogą również przyczynić się do wzrostu ekonomicznego poprzez pobudzanie innowacji i wprowadzanie konkurencji, bowiem to nowi przedsiębiorcy wnoszą nowe pomysły, które są niezbędne do wzrostu innowacyjności oraz generowania konkurencji. Startupy mają również bezpośredni wpływ na miasta, w których tworzą swoje siedziby. Świetnym przykładem na poparcie te tezy są zmiany jakie zaszły w Redmond od czasu funkcjonowania Microsoftu, czy też w Mauntain View w Kalifornii dzięki Google.  Te początkowo małe firmy, wraz ze swoim rozwojem przekształciły miast w których funkcjonując, poprzez wzrost zatrudnienia oraz doprowadziły do napływu absolwentów i przeniesienia doświadczonych specjalistów z różnych innych miast.

Start in Poland

Polska od lat stoi przed trudnym wyzwaniem zwiększenia innowacyjności gospodarki. Rządzacy co rusz starają się wprowadzać różne zachęty i ułatwienia dla osób oraz firm, które mają za zadanie przyczynić się do osiągnięcia tego celu. Jednym z takich pomysłów stało się kompleksowe wsparcie dla start-upów, oferowane w ramach programu Start in Poland opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Radą ds. Innowacyjności. Jest to nowy instrument ukierunkowany na stworzenie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi startupów w Polsce na każdym etapie ich rozwoju, tj. od fazy inkubacji, poprzez rozwój, aż po ekspansję międzynarodową. Ma on również zachęcać podmioty z zagranicy do zakładania startupów i rozwijania ich działalności w Polsce. W ramach programu wykorzystany zostanie także potencjał dużych spółek współpracujących z młodymi firmami charakteryzującymi się wysokim potencjałem rozwoju. Jego celem jest wsparcie rozwoju do roku 2023 około 1,5 tys. firm, tworzących wysokiej jakości innowacyjne technologie, zdolnych konkurować na rynkach zagranicznych. Program pomoże wykorzystać wielki potencjał innowacyjności i energię do pracy tysięcy młodych ludzi. Budżet programu wynosi prawie 3 mld zł.

Startupy to przyszłość

Działalność startupów wywiera złożony wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Unikalnych charakter, który odpowiada za innowacyjność przedsięwzięć ma jednak też swoją mroczną stronę – na rynku funkcjonuje bowiem niewiele przedsiębiorstw, którym udaje się osiągnąć dojrzałość i stają się ważnymi pomiotami gospodarczymi. Według szacunków Deloitte startupy mają szansę wygenerować w 2023 roku łącznie, czyli w sposób bezpośredni, pośredni i indukowany, ponad 2,2 mld złotych wartości dodanej. W tym samym roku startupy stworzą w Polsce łącznie ponad 50 tys. miejsc pracy.

W kolejnej dekadzie, gdzie coraz większą rolę odgrywały będą osoby z pokolenia Y, zmianie ulegną również sposoby prowadzenia działalności gospodarczej. Startupy dają możliwość zajrzenia w przyszłość i wprowadzenia – jeszcze przed konkurentami rynkowymi – innowacyjnych zmian – które aktualnie staly się kluczem do sukcesu.

Autor jest prawnikiem, pracuje w wydziale audytu i kontroli jednej z największych polskich spółek skarbu państwa, jest komentatorem polityczno-ekonomicznym grupy wydawniczej IDG Poland S.A. Specjalizuje się w publikacjach oraz doradztwie z zakresu prawa, w szczególności z zakresu prawa wykroczeń, w tym prawa ruchu drogowego oraz procedury administracyjnej w tym zakresie.

Dodaj komentarz