Szkolenie „Efektywność przewozów kolejowych: firma produkcyjna i przewoźnik kolejowy – wybrane zagadnienia”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z europejskimi rozwiązaniami w kolejowej logistyce towarowej (kolejowe firmy prywatne / państwowe / spółki zależne firm produkcyjnych), a także doskonaleniu umiejętności kontroli przedsiębiorstw kolejowych (wyjście poza zysk netto i EBiTDA). Szczegółowo analizujemy podnoszenie efektywności wykorzystania taboru kolejowego. Szkolenie skierowane jest zarówno do kadry zarządzającej przedsiębiorstw kolejowych – członkowie zarządu i rad nadzorczych jak również praktyków, na co dzień kierujących eksploatacją lub kosztami eksploatacji (kontrolling) taboru kolejowego. Szkolenie podzielone jest na dwa moduły, w tym warsztaty, których celem jest wskazanie instrumentów umożliwiających poprawę efektywności wykorzystania posiadanej floty.

Program szkolenia „Efektywność przewozów kolejowych: firma produkcyjna i przewoźnik kolejowy – wybrane zagadnienia”

Warszawa 19 września 2019 roku. Centrum Konferencyjne Zielna
00-108 Warszawa, ul. Zielna 37

Moduł I
Przeznaczony dla Członków Rad Nadzorczych, zarządzających towarowymi przedsiębiorstwami kolejowymi

Godz.9.00 rozpoczęcie

9.00-9.45 – Rynek kolejowego transportu towarowego w Polsce
Jak prawidłowo mierzyć rynek kolejowy przewozów towarów?
Trendy rynkowe w Polsce
Transport międzynarodowy
Intermodal
Transport wewnętrzny

9.45-10.30 – Wybrane mierniki efektywności przedsiębiorstwa kolejowego
Tabor
Wagony
Lokomotywy
Udział w rynku
EBITDA
Przedsiębiorstwa własne vs. outsourcing usług transportu kolejowego

10.30-11.15 – Porównanie efektywności przedsiębiorstw kolejowych
PKP Cargo, Orlen Koltrans, Lotos Kolej, Pol Miedź Trans, JSW, Azoty, DB Cargo SA, wybrane firmy prywatne

11.15-12.30 – Udział taboru w sukcesie przewoźnika
Dzierżawa vs własność
Polski rynek taborowy na tle Europy

12.30-13.15 – przerwa na lunch

Moduł II
Przeznaczony głównie dla Zarządzających, Controllingu, osób związanych z operacjami taborem kolejowym (zakupy, dzierżawa).

13.15-14.00 – Warsztaty
Jak prawidłowo należy kalkulować wartość wagonu dla przewoźnika/klienta?
Jakie czynniki należy brac pod uwagę przy kalkulacj kosztów wagonu?

14.00-16.00 – Warsztaty z komputerem
Czy wagon za 20 EUR/dobę może konkurować z wagonem za 10 EUR/dobę?
na przykładzie przewozów benzyny i oleju napędowego na przykładzie wagonów węglarek

16.00-17.00 – Efektywność
Polityka taborowa – jako potencjał oszczędności przedsiębiorstw przemysłowych

17.00-17.30 – Podsumowanie Q&A

Wypełnione formularze zgłoszenia prosimy przesłać na adres fibre@fibre.org.pl, nie później niż na 7 dni przed datą szkolenia. Koszt szkolenia: 990 PLN + Vat. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa przed 15 sierpnia 2019 roku uczestnicy objęci są ceną promocyjną w wysokości 790 PLN + Vat.

Kontakt:
fibre@fibre.org.pl
tel.: +48697071106

Formularz Zamówienia (.docx)

Formularz Zamówienia (.pdf)

Dodaj komentarz