Budżet bez deficytu

Rada Ministrów przyjęła, w dniu 27 sierpnia 2019 roku, projekt budżetu na 2020 rok – projekt, który zakłada brak deficytu, po raz pierwszy od początku transformacji gospodarczej.

 Łukasz Ziaja –Rząd Zjednoczonej Prawicy, przez niektórych ekonomistów i dziennikarzy jest krytykowany za nadmierne wydawanie publicznych pieniędzy. Niezaprzeczalne jest, że obecny rząd jest aktywny w sferze przyznawania, a mówiąc precyzyjnie zwracania społeczeństwu środków pieniężnych.

Społeczna legitymizacja

Świadczą o tym: program „Rodzina 500+”, trzynasta emerytura, obniżenie podatku dochodowego dla osób fizycznych i małych przedsiębiorców, czy zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia. Co ważne, wszystkie obecnie realizowane programy społeczne będą kontynuowane, a nawet więcej: program „Rodzina 500+” obejmie także pierwsze dziecko.

Wyniki wyborcze oraz sondażowe pokazują, że decyzje obecnego rządu (a wcześniej gabinetu Beaty Szydło) cieszą się poparciem Polaków. Wystarczy spojrzeć na ostatnie wybory samorządowe – przede wszystkim na szczeblu wojewódzkim, który odzwierciedla rzeczywiste poparcie dla ugrupowań politycznych, a także wyniki wyborów europejskich.

Poprawa sytuacji najuboższych

Zdaniem polityków opozycji oraz niektórych dziennikarzy i publicystów, rząd Zjednoczonej Prawicy nadmiernie zadłuża nasze państwa. Wyniki wyborcze oraz rankingi poparcia jak na razie legitymizują decyzje rządu Zjednoczonej Prawicy. Gabinety Mateusza Morawieckiego, a wcześniej Beaty Szydło przyczynił się do poprawy sytuacji finansowej zwłaszcza najuboższych Polaków. Jak pokazują ostatnie badania opinii publicznej, ponad dwie trzecie Polaków dostrzega poprawę swojej sytuacji finansowej..

Wszystkim tym, którzy twierdzili, że zadłużanie naszego państwa następuje w zatrważającym tempie, decyzja Rady Ministrów o zatwierdzeniu projektu budżetu bez deficytu, będzie solą w oku.

Autor jest prawnikiem, pracuje w wydziale audytu i kontroli jednej z największych polskich spółek skarbu państwa, jest komentatorem polityczno-ekonomicznym grupy wydawniczej IDG Poland S.A. Specjalizuje się w publikacjach oraz doradztwie z zakresu prawa, w szczególności z zakresu prawa wykroczeń, w tym prawa ruchu drogowego oraz procedury administracyjnej w tym zakresie.

Dodaj komentarz