Strategiczny Raport dla Polski w dziedzinie logistyki transportu na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale

Przedstawiamy Państwu obszerny Raport, w zakresie logistyki transportu, możliwości, a także potencjału, jakimi w tej dziedzinie dysponuje Polska, którego autorami są eksperci Fundacji FIBRE.

Raport ma znaczenie strategiczne i stanowi unikalny, nowatorski, innowacyjny projekt, pierwszy tego typu w Polsce, a jego dokładny tytuł brzmi: “Rozwój polskiej logistyki poprzez inwestycje w terminale przeładunkowe, a interes państwa na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale”. Raport jest diagnozą sytuacji, strategiczną analizą oraz projektem koncepcji na przyszłość, której Polska potrzebuje, można go przeczytać w całości tu: FIBRE raport finał

Gdyby Polska skorzystała z tez oraz wytycznych przedstawionych w Raporcie, implementując zarysowane w nim rozwiązania, uzyskałaby synergię pomiędzy obszarem logistyki transportu a gospodarką (pozytywny wpływ na gospodarkę), jak również pozyskała nowe zasoby finansowe dla budżetu państwa o niebagatelnym znaczeniu.

Konkretnym przykładem istniejących w Polsce możliwości do wykorzystania, czyli zmobilizowania rezerw i zasobów, jakimi dysponuje państwo polskie jest podmiot gospodarczy: “Kędzierzyn-Koźle terminale”.

Roman Mańka
Redaktor Naczelny
Czasopisma Ekspertów
Fundacji FIBRE

 

 

Dodaj komentarz