Brexit – czyli czy Wspólnota odejdzie ze Wspólnoty?

undefined

fot. Andy Hagon/freeimages.com

 

Od 1973 r. w Wielkiej Brytanii odbyły się jedenaście referendów, ale w większości skupiały się one wokół decentralizacji władzy. Pierwszy ogólnokrajowy referendum miało miejsce w Wielkiej Brytanii w 1975 r., w sprawie dalszego członkostwa Zjednoczonego Królestwa we Wspólnocie Europejskiej ( dzisiejszej Unii Europejskiej). Brytyjscy wyborcy poparli dalsze członkostwo Wielkiej Brytanii w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, gdyż nieco ponad 67 proc. wyborców wierzyło w dalsze zaangażowanie oraz wpływy Wyspy we Wspólnocie. Czytaj dalej Brexit – czyli czy Wspólnota odejdzie ze Wspólnoty?

Kraje bałtyckie – energetyczna normalność w cieniu gróźb

undefined

fot. Rose Brown/freeimages.com

Nie od dziś wiadomo, że Rosja budując swoją potęgę przede wszystkim na monopolizacji rynków energetycznych sąsiadów, nie może sobie pozwolić na wypadanie tych krajów z orbity wpływów, szczególnie jeśli łączy się to z nawiązaniem przez nie militarnego sojuszu z Zachodem. Pod tym względem największą bolączką dla Kremla jest wejście do NATO byłych republik Związku Radzieckiego – Litwy, Łotwy i Estonii. Czytaj dalej Kraje bałtyckie – energetyczna normalność w cieniu gróźb

Zawodzi planowanie strategiczne

undefined

fot. Milda K./freeimages.com

W ciągu kilku miesięcy przełomu 2015 i 2016 r. przedstawiono dwa bardzo istotne opracowania dotyczące czynników warunkujących rozwój Polski. W obu znajdują się diagnozy kluczowych z punktu widzenia państwa problemów. Z wieloma ich wnioskami i rekomendacjami trudno się nie zgodzić. Przy tym tylko jedno łączy te analizy: brak konstruktywnego dialogu z już istniejącymi polskimi dokumentami strategicznymi. Czytaj dalej Zawodzi planowanie strategiczne

Ludzie muszą poczuć się gospodarzami

undefined

fot. freeimages.com

Kiedy w 1991 r. wprowadzano w Polsce proporcjonalny system wyborczy mało kto mógł się spodziewać, że może to mieć istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Do dziś niewiele osób widzi ten związek. Czytaj dalej Ludzie muszą poczuć się gospodarzami

Pojedynek energetycznych gigantów

undefined

Spadek ceny ropy na rynkach światowych, bezprecedensowy od kilku dziesięcioleci wpływa na gospodarki państw – dostawców. Na gruncie opinii publicznej trwa debata , jak niskie ceny wpływają na pozycję USA, Rosji czy państw OPEC. Czytaj dalej Pojedynek energetycznych gigantów

Pustka prawna po wygaśnięciu rozporządzenia MBP

undefined

fot. Ben Orkaan/freeimages.com

23 stycznia 2016 r. utraciło moc Rozporządzenie ministra środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, zwane potocznie rozporządzeniem MBP. Regulacja ta w precyzyjny sposób określała wymogi, jakie powinny spełniać instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (czyli instalacje MBP). Czytaj dalej Pustka prawna po wygaśnięciu rozporządzenia MBP

Nienajlepsze ratingi polskich spółek energetycznych

Agencje Ratingowe oceniają zdolność kredytową i wypłacalność różnych podmiotów. Na świecie jest ich ponad sto, jednak największe znaczenie dla rynków ma „Wielka Trójka” (Standard&Poor’s, Moody’s oraz Fitch). Oceny wydawane przez agencję dla jednych pełnią rolę drogowskazu dla innych są narzędziem do manipulacji. Czytaj dalej Nienajlepsze ratingi polskich spółek energetycznych

Nieudolność i biurokracja

Polska posiada największe w Europie zasoby gazu ze złóż łupkowych, wynoszące nawet 5,3 biliona metrów sześciennych – taka teza została ogłoszona w kwietniu 2011 r. przez analityków amerykańskiego Departamentu Energii, w raporcie Energy Information Administration. Czytaj dalej Nieudolność i biurokracja

Służyć Polsce!

Bardzo lubię otwarcia. Kiedy zaczyna się jakąś działalność, pojawiają się nadzieje, motywy, ambicje, a więc wszystko to co buduje człowieka. Niezmiernie miło mi Państwa poinformować, iż po długim okresie przygotowań, kompletowaniu zespołu ekspertów, dogrywaniu niuansów technicznych, nadszedł ten uroczysty moment, kiedy inaugurujemy działalność naszego czasopisma naukowego, jest ono ważną częścią Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo Rozwój Energia, a więc w skrócie Fundacji FIBRE. Czytaj dalej Służyć Polsce!

Status quo czy rewolucja?

Podczas konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jedno zdaje się umykać uwadze uczestników i większości obserwatorów: systemy polityczne ewoluują, po prostu, a wraz z nimi również funkcje powołanych instytucji. Trybunał Konstytucyjny, i jego rola w Polsce na przestrzeni lat,nie jest żadnym wyjątkiem. Polskim problemem jest natomiast brak woli dyskusji wokół kierunków możliwych, koniecznych, pożądanych i dopuszczalnych zmian w systemie politycznym. Słowem, problemem jest brak dyskusji o polityczności. Czytaj dalej Status quo czy rewolucja?