O nas

Cele Fundacji

 1. wspieranie projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz społecznie odpowiedzialnej energetyce i surowcach naturalnych;
 2. wspieranie działań na rzecz europejskiej solidarności energetycznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między uczestnikami rynku energii w Unii Europejskiej,
 3. wspieranie promocji bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, w tym kształtującej pozytywny klimat wokół inwestycji w sektorach poszukiwań surowców energetycznych i infrastruktury przesyłowej paliw i energii;
 4. wspieranie promocji bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej, w tym krzewienia wiedzy o mikrogeneracji opartej zarówno o zasoby kopalne, jak i odnawialne;
 5. wspieranie promocji wiedzy na temat surowców naturalnych i ich znaczenia w gospodarce;
 6. wspieranie działań na rzecz wspierania skutecznej polityki surowcowej RP;
 7. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, a także racjonalnej gospodarki odpadami;
 8. propagowanie świadomości zrównoważonego rozwoju;
 9. inicjowanie i przyłączanie się w charakterze organizacji ekologicznej do postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

 1. organizacji seminariów, konferencji, debat i szkoleń w dziedzinie nauk o ziemi, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, oraz technicznych;
 2. prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w zakresie nauk o ziemi, przyrodniczych, ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, oraz technicznych;
 3. organizacji kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie;
 4. organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

Łukasz Tolak – prezes Zarządu

vacat – członek Zarządu

Roman Mańka – członek Zarządu