Polityka prywatności

W ramach prowadzonej działalności, Fundacja FIBRE przetwarza dane osobowe osób z nią współpracujących oraz będących beneficjentami jej działalności. Dane te są przekazywane Fundacji FIBRE dobrowolnie.

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA

Podstawą prawną zbierania i przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację FIBRE w następujących celach:

  • zawarcie lub wykonanie umowy z naszymi pracownikami, ekspertami i usługodawcami, w zakresie niezbędnym do ich realizacji;
  • na potrzeby rekrutacji i realizacji projektów szkoleniowych (warsztatów, szkół letnich, szkoleń) oraz konkursowych i stypendialnych;
  • na potrzeby prowadzenia bazy kontaktów do ekspertów, absolwentów kursów i laureatów konkursów organizowanych przez FIBRE w celu prowadzenia dalszej współpracy w przyszłości;
  • na potrzeby prowadzenia korespondencji elektronicznej z kont e-mail w domenie fibre.org.pl.

Dane przetwarzane są do  momentu cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Fundacja FIBRE.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady, Fundacja FIBRE sama przetwarza dane osobowe i nie przekazuje ich podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią trzy sytuacje:

  • podpisywanie i realizacja umów z osobami trzecimi, w tym dotyczących udziału w projektach szkoleniowych, konkursowych i stypendialnych – dane mogą być przekazane podmiotowi prowadzącemu usługi księgowe wobec FIBRE lub partnerom Fundacji – jedynie w przypadku projektów prowadzonych wspólnie z nimi;
  • aktywność medialna ekspertów Fundacji – podstawowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) mogą być przekazywane redakcjom mediów zapraszających do współpracy (pisanie artykułów, komentarze radiowe i telewizyjne, udział w debatach i konferencjach).

PLIKI COOKIES

W celach statystycznych, strona automatycznie zbiera dane dotyczące adresu IP, domeny, typu przeglądarki, systemu operacyjnego, itp. odwiedzających, wykorzystując pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych i mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub ich usunięcia. Opcję umieszczania plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.