Matczyne emerytury

Emerytury dla matek, to rządowy projekt, który niespełna kilka dni temu został uchwalony przez rząd Mateusza Morawieckiego. Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

 Patrycja Dziadosz – O świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny: 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom, po osiągnięciu 65. roku życia. Czytaj dalej Matczyne emerytury