Strategiczny Raport dla Polski w dziedzinie logistyki transportu na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale

Strategiczny Raport dla Polski w dziedzinie logistyki transportu na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale

Przedstawiamy Państwu obszerny Raport w zakresie: logistyki transportu, możliwości, a także potencjału, jakimi w tej dziedzinie dysponuje Polska. Autorami opracowania są eksperci Fundacji FIBRE: dr hab. Agnieszka Tubis, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, dr Łukasz Tolak, dr Mateusz Zając.

Raport: “Rozwój polskiej logistyki poprzez inwestycje w terminale przeładunkowe, a interes państwa na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale” ma znaczenie strategiczne dla odbudowy żeglugi śródlądowej w Polsce, wzrostu znaczenia polskich portów morskich, jak również dla rozwoju gospodarczego Opolszczyzny.

Raport można przeczytać w całości tu: FIBRE raport finał

* Osoby zainteresowane sytuacją portu Koźle zapraszamy do dyskusji. Pytania prosimy kierować na adres: fibre@fibre.org.pl

Zespół Redakcyjny
Czasopisma Ekspertów
Fundacji FIBRE

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania finansowego za rok 2015. Głównym źródłem dochodów w roku 2015 była zaliczka na realizację projektu Szkoła Analizy Sektora Energetycznego w wysokości 50 500 PLN. Koszty ogólnego zarządu wyniosły  1 379,00 PLN, co po uwzględnieniu innych przychodów operacyjnych oraz strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, przyniosło stratę netto w wysokości 1  211,16 PLN. Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja posiadała łączne środki pieniężne o wartości 16 498,47 PLN. FIBRE nie posiadała żadnego majątku trwałego. Czytaj dalej Sprawozdanie finansowe za 2015 rok