Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze sprawozdania finansowego za rok 2015. Głównym źródłem dochodów w roku 2015 była zaliczka na realizację projektu Szkoła Analizy Sektora Energetycznego w wysokości 50 500 PLN. Koszty ogólnego zarządu wyniosły  1 379,00 PLN, co po uwzględnieniu innych przychodów operacyjnych oraz strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, przyniosło stratę netto w wysokości 1  211,16 PLN. Na dzień 31.12.2015 r. Fundacja posiadała łączne środki pieniężne o wartości 16 498,47 PLN. FIBRE nie posiadała żadnego majątku trwałego. Czytaj dalej Sprawozdanie finansowe za 2015 rok