Bezpieczeństwo i efektywność

undefined

Odmetanowanie pokładów węgla z powierzchni, to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników pod ziemią, a jednocześnie na bezpośrednie odzyskanie metanu do celów komercyjnych.

W latach 2011-2015 miało miejsce 17 zdarzeń związanych z zapaleniem metanu, w wyniku których zginęło 8 górników, 24 doznało ciężkich, a 22 lekkich obrażeń ciała. Czytaj dalej Bezpieczeństwo i efektywność

Gruszki na palmach

undefined

fot. Andrew C./Freeimages.com

System emerytalny w Polsce, przed styczniem 1999 r., okazał się całkowicie niewydolnym. Model ten był oparty na mechanizmie zdefiniowanego świadczenia, co oznaczało, że każdy emeryt mógł liczyć na emeryturę o określonej wysokości, która była niezależna od wysokości uiszczonych składek. Dodatkowo, przewidywał liczne przywileje i zawierał mechanizmy, które zachęcały ludzi do wcześniejszego odchodzenia na emeryturę. System piękny, ale nie do zrealizowania w panujących wówczas warunkach gospodarczych. Reforma z 1999 r. wprowadziła wielkie zmiany. Do najważniejszych należało oparcie systemu na mechanizmie zdefiniowanej składki, a nie świadczenia. Odtąd wysokość emerytury została powiązana z indywidualnymi wpłatami każdego z nas. Ponadto, wprowadzono tzw. system trzech filarów. Czytaj dalej Gruszki na palmach

Bezpieczeństwo i efektywność

undefined

fot. Piotr Ciuchta/freeimages.com

Odmetanowanie pokładów węgla z powierzchni, to szansa na zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników pod ziemią, a jednocześnie na bezpośrednie odzyskanie metanu do celów komercyjnych.

W latach 2011-2015 miało miejsce 17 zdarzeń związanych z zapaleniem metanu, w wyniku których zginęło 8 górników, 24 doznało ciężkich, a 22 lekkich obrażeń ciała. Czytaj dalej Bezpieczeństwo i efektywność

Nie będzie katastrofy

undefined

fot. Pixabay/Elionas2

W opinii większości analityków wahnięcia kursu walut, fluktuacje ceny akcji firm zarejestrowanych na giełdzie London Stock Exchange, to problem przejściowy. Nie mniej jednak, Wielka Brytania w kwestiach energetycznych była raczej liderem, aniżeli stronnikiem rozwiązań w płynności rynków, promocji konkurencji, czy implementacji zmian modeli rynkowych. Kraj opowiadał się za energetyką jądrową oraz za gazem z łupków, które to tematy były odrzucane przez niektórych członków Unii Europejskiej.  Czytaj dalej Nie będzie katastrofy

Koń trojański

undefined

Bezpieczeństwo energetyczne oraz nowa architektura rynku energii elektrycznej, to główne tematy jakie powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. W kontekście bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej, zasadniczą kwestią jest budowa gazociągu Nord Stream 2. Ważnym jest, że powstający projekt musi być w pełni zgodny z prawem UE, a w tym z III pakietem: prawem konkurencji, prawem dotyczącym zamówień publicznych, oraz z wymaganiami środowiskowymi. Czytaj dalej Koń trojański

Osiągnąć efekt synergii

undefinedfot. Ben Orkaan/freeimages.com

2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Zawiera on projekty legislacyjne, zmieniające kilka dyrektyw odpadowych. Deklarowanym celem pakietu jest stymulacja transformacji gospodarki europejskiej, w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, która ma wzmocnić konkurencyjność Europy w skali światowej. Oczekiwanym wynikiem powinien być trwały wzrost gospodarczy, a co za tym idzie, tworzenie nowych miejsc pracy, w oparciu o efekt synergii pomiędzy celami ekologicznymi oraz ekonomicznymi. Czytaj dalej Osiągnąć efekt synergii

Kluczowa korelacja

undefined

 

Według wielu ekspertów nadwyżka ropy naftowej na rynku ulega wyczerpaniu, będzie to skutkowało wzrostem cen ropy naftowej, jednakże wzrost ten będzie powolny. Kolejnymi determinantami, które w pośredni sposób wpłyną na ukształtowanie cen surowca będą: spowolnienie gospodarcze oraz brak dużej nadpodaży, jaka miała miejsce na początku bieżącego roku. Czytaj dalej Kluczowa korelacja

Czy samochód elektryczny podbije świat?

undefined

Obecnie na świecie postępuje rewolucja technologiczna, nie możemy przejść obojętnie obok niej. Koniecznym jest, aby zastanowić się w jakie obszary tego procesu Polacy mogą się włączyć, biorąc pod uwagę zaplecze finansowo-intelektualne.
Rewolucja technologiczna – jest to potężny i zauważalny klaster nowych, dynamicznie rozwijających się technologii, produktów i gałęzi przemysłu zdolny do przeprowadzenia wstrząsu w całej gospodarce i prowadzący do długookresowego wzrostu gospodarczego. Czytaj dalej Czy samochód elektryczny podbije świat?

Polska straci najwięcej

undefined

W 2009 r. został wprowadzony pakiet-energetyczno-klimatyczny. W jego skład wchodzi zestawienie instrumentów, które mają na celu wdrożenie polityki ochrony środowiska, łączącej cele ochrony klimatu z celami polityki klimatycznej. Jego głównym założeniem jest doprowadzenie do osiągnięcia przez Unię Europejską efektów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, zostały one przyjęte w marcu 2007 r. i brzmią następująco:

  • zwiększenie do 2020 r. efektywności energetycznej o 20 proc;
  • zwiększenie do 2020 r. r. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii finalnej w UE;
  • zmniejszenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc., w porównaniu do stanu z początku ostatniej dekady XX w.

Czytaj dalej Polska straci najwięcej