Sprzężenie zwrotne, czyli kilka cytatów z Mateusza Morawieckiego

fot. pixabay.com

Stało się. Po kilku miesiącach zapowiedzi i tygodniach rozmów nastąpiła zmiana na stanowisku premiera. Nowym premierem został Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier. Zastąpił Beatę Szydło, dotychczasową premier. Czy to qui pro quo?

dr Krzysztof Kasianiuk – Niekoniecznie. W ciągu tygodnia od powołania Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów z jego ust dwa razy dało się słyszeć, szczególnie interesujące sformułowania. Są one ciekawe zwłaszcza w kontekście poszukiwań podobieństw i różnic względem przemówień jego poprzednika/poprzedniczki – Premier Beaty Szydło. Czytaj dalej Sprzężenie zwrotne, czyli kilka cytatów z Mateusza Morawieckiego

Działy, czyli najpierw rekonstrukcja struktury

undefinedFot: pixabay.com

Na początku listopada 2017 roku ma nastąpić rekonstrukcja rządu Beaty Szydło. Mówi się o zmianach dotyczących osób piastujących stanowisko ministra, o rekonstrukcji składu rządu. Mówi się nawet o zmianie na stanowisku Prezesa Rady Ministrów. Nie mówi się nic o istotnych zmianach w ustawie o działach. Czytaj dalej Działy, czyli najpierw rekonstrukcja struktury

Uregulować system prawny!

undefinedFot: pixbay.com

24 lipca 2017 roku prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że zawetuje ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent miał jednak podpisać trzecią z uchwalonych przez Sejm ustaw – ustawę o ustroju sądów powszechnych. Przedstawiciele opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej stwierdzili, że wprowadzenie ustaw o SN i KRS byłby końcem niezależności sądów. Czy byłoby tak w istocie? Niekoniecznie. Jest tego kilka powodów.

Krzysztof Kasianiuk – Z rozmysłem piszę o „zmianach” nie zaś o „reformie” lub „demolowaniu” systemu sądownictwa. Uważam, że tylko w tych kategoriach można tą sprawę obecnie rozpatrywać. Natomiast wyrażane przez obie strony sporu opinie są wynikiem doktryny prawa lub ideologii politycznej i efektem dążenia do zachowania lub uzyskania większego wpływu na bieg spraw w domenie polityczno-prawnej i społecznej. Czytaj dalej Uregulować system prawny!

Przyczyna kryzysu parlamentarnego

undefinedFot: epidaurus/pixabay.com

Wydaje się, że kryzys parlamentarny przełomu roku 2016 i 2017 już się zakończył. Czy polski system parlamentarny czegoś się nauczył?

dr Krzysztof Kasianiuk – Zacząć należy od stanu dotychczasowej wiedzy na temat działalności posłów w parlamencie. Następnie mowa będzie o działaniu systemu. Czytaj dalej Przyczyna kryzysu parlamentarnego

Skala trudności SOR

undefinedFot: small-fresh/pixabay.com

Rok 2016 w Polsce, jest czasem zmian w obszarze planowania strategicznego. Wicepremier Mateusz Morawiecki objął kierownictwo dwóch ministerstw: finansów oraz rozwoju, które stanowią centrum koordynacji realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na moje oko, istnieje sporo zagrożenie, że plan może się nie powieść od strony technicznej. Problem tkwi w skali złożoności kompetencji, powiązanej ze sprzecznymi kompetencjami każdego z ministerstw.

dr Krzysztof Kasianiuk – Jeżeli trzymać się przepisów prawa, minister ma kierować kilkoma działami administracji publicznej, co obecnie znajduje wyraz w działalności 63 departamentów obu resortów. Ministerstwo Finansów (działy: „budżet”, „finanse publiczne”, i „instytucje finansowe”), ma przede wszystkim dbać o utrzymanie względnej, choć obciążonej długiem publicznym, równowagi budżetowej, poprzez oddziaływanie na stronę dochodów oraz wydatków. Ministerstwo Rozwoju (działy: „rozwój regionalny” i „gospodarka”), ma programować, jak również realizować działania, które z kolei będą finansowane ze środków budżetowych. Czytaj dalej Skala trudności SOR

Lepsze przyjacielem dobrego

undefinedSOR, czyli „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, ma być „odmienną od dotychczas przyjmowanych strategii rozwojowych”. Ma być narzędziem obejmującym całość procesów rozwojowych kraju. Skoro ma to być program całościowy, to i w szczególny sposób powinien być traktowany. Instytucje publiczne muszą dołożyć szczególnych starań, przy ocenie zasadności i spójności założeń, na których SOR jest oparta. Ale, jak jest prowadzony proces planowania SOR? Jak wygląda forma jego eksperckiej ewaluacji? Czytaj dalej Lepsze przyjacielem dobrego

Rządzenie made in UK

undefined

fot. PeteLinforth/pixabay.com

W tekście „Osiągnąć efekt inkrementalny!”, przy analizie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwracałem uwagę na metodykę „zwinnego” rządzenia. Teraz pokażę, jak jedna z wersji owego „zwinnego” rządzenia funkcjonuje w praktyce, w jednej z najstarszych demokracji na świecie.
To, co w Polsce ma dopiero szansę się narodzić, w Wielkiej Brytanii stawia już pierwsze kroki. Od początku 2016 r., rząd Wielkiej Brytanii popularyzuje narzędzia dla twórców „otwartych polityk”, które opierają się na założeniach „zwinnego” zarządzania (https://www.gov.uk/guidance/open-policy-making-toolkit/getting-started-with-open-policy-making#agile-intro). To część rezultatów działań w ramach Planu Reformy Służby Cywilnej, rozpoczętej w 2014 r. Czytaj dalej Rządzenie made in UK

Osoby mogą przemijać, instytucje muszą trwać

undefined

fot. freeimages.com

Obecna prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, przeciwstawiła się organizacji referendum w sprawie jej odwołania, twierdząc, że wiązałoby się to z “dużą dezorganizacją pracy dla ratusza”. Wprawdzie można zastanawiać się nad innymi źródłami opinii włodarzowej stolicy, ale lepiej chyba pomyśleć o tym, dlaczego w ogóle myśl tego rodzaju została wypowiedziana. To zdaje się jest problem, więcej niż jednostkowy. Być może nawet to zagadnienie systemowe. Czytaj dalej Osoby mogą przemijać, instytucje muszą trwać

Osiągnąć efekt inkrementalny

undefined

fot. freeimages.com

Są tacy, którzy twierdzą, że po wejściu do rządu, Mateusz Morawiecki stopniowo porzucał myślenie, którym wcześniej wykazywał się w sektorze bankowym. Otóż, nie znam wicepremiera Morawieckiego, ale sądzę, że owo „porzucenie” jeszcze nie nastąpiło. Sądzę tak, albo raczej chciałbym żeby to była prawda. Mam też kilka wskazówek, które potwierdzałyby hipotezę o jego i rządu „zwinnej” racjonalności działania.
Przyznaję: tekst ten powstaje raczej w oparciu o myślenie życzeniowe. Można go więc traktować jako życzliwą wskazówkę dla rządzących, tak by zwiększyć szansę na zamianę dotychczasowej słabości instytucji publicznych, w elastyczność działania strategicznego państwa. Czytaj dalej Osiągnąć efekt inkrementalny

Poczucie bezkarności a poczucie odpowiedzialności

undefinedfot. Irum Shahid/freeimages.com

Ci, którzy nadesłali już do nas swoje teksty, dotyczące mapy czynników warunkujących przetrwanie i rozwój Polski, z pewnością zauważyli, że – póki co – w dyskusji mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Przypomnę: dyskurs dotyczy spraw najbardziej fundamentalnych dla Polski. Poszukujemy konsensusu, co do czynników, które pozwalają wzmacniać szanse Polski na przetrwanie i rozwój w zglobalizowanym, przyspieszającym, a nade wszystko bardzo turbulentnym świecie. Zastanawiamy się nad czynnikami, które trzeba wziąć pod uwagę, gdy chce się podejmować decyzje publiczne na różnych poziomach. Czytaj dalej Poczucie bezkarności a poczucie odpowiedzialności