Przewoźniku! Miej się na łączności

Fot: pixabay.com

Warto znać przepisy drogowe, bowiem jak wskazuje art. 92a ustawy transportu drogowego, podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 10.000 złotych, za każde naruszenie.

Łukasz Ziaja – Wykonywanie usług transportu drogowego, zarówno krajowego jak i międzynarodowego jest uregulowane w ustawie o transporcie drogowym, który to akt prawny reguluje zasady podejmowania oraz wykonywania: krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego krajowego przewozu drogowego oraz niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, a także określa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przez podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem, kierowców, osób zarządzających transportem i innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym. Czytaj dalej Przewoźniku! Miej się na łączności

Kilka słów o radarach i fotoradarach

Fot: pixabay.com

XXI niewątpliwie różni się od wieku XX. Po drogach jeżdżą miliony samochodów, miliony osób posiadają prawo jazdy. Samochód przestał być dobrem luksusowym, a stał się narzędziem pracy, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania produktem. Każdego dnia na ulicy, przy skwerze, przy mniej i bardziej ruchliwej drodze stoją setki tysięcy radarów i fotoradarów, które nie rejestrują tylko i wyłącznie pojazdów przekraczających prędkość, ale także samochody, które – jak wydaje się ich systemowi – przekraczają dozwoloną prędkość.

Łukasz Ziaja – Jest wiele typów fotoradarów i mobilnych radarów. Każdy z nich działa nieco inaczej, każdy z nich przekłamuje faktyczną prędkość z nieco innego powodu. Większość zdjęć wykonywanych przez fotoradary nie zasługuje na miano jakiegokolwiek dowodu. Dzieje się tak dlatego, że funkcjonariusze nie dokonują należytej analizy fotografii pod kątem prawidłowego jej wykonania. Czytaj dalej Kilka słów o radarach i fotoradarach

RTV – jak uniknąć finansowego obciążenia?

Fot: pixabay.com

Od kilkunastu miesięcy nasilił się proceder ściągania niezapłaconych opłat z tytułu korzystania z odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta Polska S.A., w poszukiwaniu dodatkowego zasilenia, podejmuje próby egzekucji określonych kwot z tytułu niezapłaconych opłat abonamentowych.

Łukasz Ziaja –Jak wskazuje art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, pobiera się opłaty abonamentowe; ust. 2 tego przepisu wskazuje, iż domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych, mówi iż, odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają, dla celów opłat abonamentowych za ich używanie, zarejestrowaniu w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Innymi słowy, każda osoba, która posiada radio bądź telewizor, ma obowiązek go zarejestrować i płacić z tego tytułu opłaty. Czytaj dalej RTV – jak uniknąć finansowego obciążenia?

Rewolucja w konserwatywnym świecie prawa

Fot: pixabay.com

Dokąd zmierza świat prawa? To pytanie wydaje się nie mieć odpowiedzi. Obecny stan jest nie do zaakceptowania. Potrzebujemy rewolucji.

 

Łukasz Ziaja – Sztuczna inteligencja, której znaczenia jeszcze kilka lat temu nie rozumieliśmy, coraz odważniej wchodzi w kolejne aspekty naszego codziennego życia. Świetnie to obrazuje podróżowanie pojazdami silnikowymi, które nie potrzebują ingerencji człowieka. Zjawisko to ilustrują także roboty sprzątające nasze domy czy pracujące na liniach produkcyjnych. Sztuczna inteligencja wejdzie niebawem do branży prawniczej, mimo iż mogłoby się wydawać, że nie ma dla niej miejsca w tym segmencie rynku. Zanim jednak to się stanie, stopniowo będzie wygasał bezpośredni kontakt prawnika z człowiekiem – na korzyść kontaktu pośredniego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do realizowania procesu komunikacji. W międzyczasie powinna wzrosnąć rola państwa w kształtowaniu świadomości prawnej wśród społeczeństwa oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Czytaj dalej Rewolucja w konserwatywnym świecie prawa

Interesujące zmiany w samorządach

fot. pixabay.com

Większość parlamentarna, ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych organów publicznych, chce zmienić ordynację wyborczą w wyborach samorządowych.

Łukasz Ziaja – Zdaniem polityków Zjednoczonej Prawicy, wprowadzenie zapisów ustawy w życie realnie przyczyni się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto, zdaniem projektodawców, zmiana zagwarantuje obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczyni się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową. Partię opozycje uważają, że zmiana na celu wyłącznie zwiększenie szans kandydatów Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach samorządowych. Czytaj dalej Interesujące zmiany w samorządach

Czas na refleksję

fot. pixabay.com

Komisja Europejska wytoczyła przeciwko polskiemu rządowi ciężkie działo: wszczęła postepowanie mające na celu stwierdzenie istnienia wyraźnego ryzyka naruszenia przez Polskę zasady państwa prawnego.

Łukasz Ziaja – W swoim zaleceniu Komisja Europejska wezwała rząd do rozwiązania problemów dot. naruszenia zasad praworządności, w terminie trzech miesięcy. Czy rząd się ugnie? Nic na to nie wskazuje. Czytaj dalej Czas na refleksję

Premier Morawiecki na tropie oszustów VAT!

undefinedFot: pixabay.com

Ministerstwo Finansów od dwóch lat po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość jest jednym z najprężniej działających resortów. Uszczelnienie systemu podatkowego, to priorytetowy cel tej jednostki. Po wprowadzaniu takich zmian, ja: Jednolity Plik Kontrolny, Centralny Rejestr Faktur, czy mechanizm split payment, wicepremier Mateusz Morawicki podejmuje kolejny krok w celu uszczelnienia systemu podatkowego.

Łukasz Ziaja – Walkę z wyłudzeniami vatowskimi rozpoczęła już koalicja Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe, w ostatniej fazie sprawowania władzy, zwłaszcza minister finansów, Mateusz Szczurek, miał w tym zakresie umiarkowane osiągnięcia, jednak dopiero rząd PiS, kierowany przez Beatę Szydło, uczynił z tego działania priorytet, rozbudował całe instrumentarium walki z oszustwami, i uratował dziesiątki miliardów w budżecie państwa, tak potrzebne w realizacji programów społecznych. W piątek, 24 listopada 2017 roku, rząd zaakceptował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw, w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Ustawa zakłada powołanie Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, który umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanie odpowiednich danych służących do ujawniania przestępstw skarbowych. Czytaj dalej Premier Morawiecki na tropie oszustów VAT!

Bitcoin – waluta przyszłości?

undefinedFot: pixabay.com

Nauka i technologia nieustannie zmieniają wszystkie wymiary życia. Ostatnia dekada jest okresem charakteryzującym się szczególnie dynamicznym rozwojem infrastruktury internetowej. Obecnie na całym świecie dostęp do sieci posiada blisko 3,2 mld osób, co stanowi 51 proc. całej populacji Ziemi. Czytaj dalej Bitcoin – waluta przyszłości?

Sami o sobie

undefined

Głosowanie Łukasza Rzepeckiego – posła Prawa i Sprawiedliwości – za uchyleniem immunitetu posłowi Dominikowi Tarczyńskiego, na sejmowej komisji regulaminowej, winno stać się bodźcem do rozpoczęcia dyskusji o instytucji immunitetu, która powinna zakończyć się jego gruntowną reformą. I to tak w zakresie parlamentarzystów, jak również innych grup zawodowych.

Łukasz Ziaja: Termin „immunitas” wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza “zwolnienie od obciążeń”. W doktrynie prawa konstytucyjnego wyróżnia się dwa rodzaje immunitetu: 1) materialny oraz 2) formalny. Przykładem immunitetu materialnego jest immunitet materialny posła, który oznacza trwałe wyłączenie spod przepisów sankcjonujących określonego zachowanie, co w przypadku posła oznacza, że nie może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za działania wchodzące bezpośrednio w zakres sprawowania funkcji parlamentarnej, np. za wystąpienia w Sejmie, sposób głosowania czy zgłaszane inicjatywy ustawodawcze – za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu. Immunitet formalny z kolei oznacza czasowe ograniczenie odpowiedzialności prawnej danej osoby ze względu na pełnioną funkcję na czas jej pełnienia – i tak w Polsce od dnia ogłoszenia wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. Czytaj dalej Sami o sobie

Koniec sporu

undefinedFot: pixabay.com

Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a prezydentem dotyczącego kwestii prawa łaski.

Łukasz Ziaja: Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest istotne nie tylko dla samych zainteresowanych, zasiadających jeszcze do niedawna na ławie oskarżonych, ale również dla porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Czytaj dalej Koniec sporu