Panaceum na polskie problemy energetyczne

Elektrownie atomowe wśród polskiego społeczeństwa nie cieszą się zbyt dobrą reputacją. Wynika to głównie z faktu, że w opinii publicznej mówi się o nich tylko w kontekście awarii. Niespełna kilka dni temu Ministerstwo Energii poinformowało, iż zgodnie z założeniami resortu do 2043 roku, w Polsce powstaną dwie elektrownie jądrowe, zlokalizowane na północy oraz w centrum kraju.

Łukasz Ziaja – Jak zapewniają analitycy resortu energii, elektrownia atomowa w Polsce, w znaczący sposób poprawi stabilność oraz niezawodność dostaw energii, spełniając przy tym normy środowiskowe oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także rozwój nowoczesnej gałęzi przemysłu, co z kolei przełoży się na dodatkowe wpływu do budżetu państwa. Czytaj dalej Panaceum na polskie problemy energetyczne

Rozwój odnawialnych źródeł energii

undefined

fot. pixel2013/pixabay.com

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej promuje się zintegrowane działania polityczne, gospodarcze i społeczne, które przy poszanowaniu środowiska oraz procesów w nim zachodzących, mają zagwarantować obecnym i przyszłym pokoleniom zaspokojenie ich potrzeb.

Źródłem zrównoważonego rozwoju każdego regionu, a także kraju jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz energią, zaś celem zrównoważonej polityki energetycznej jest ograniczenie negatywnego oddziaływania wszystkich jej gałęzi, na poszczególne elementy środowiska, poprzez wspieranie polityki, jak również przedsięwzięć, które prowadzą do wydajnej produkcji, wykorzystania i dystrybucji energii. Procesy wydobycia oraz przetwarzania paliw kopalnych, mają szczególnie niekorzystny wpływ na środowisko, natomiast energetyka oparta na węglu, jest uważana za sferę najbardziej degradującą środowisko i wyczerpującą zasoby, takie jak węgiel kamienny czy brunatny. Czytaj dalej Rozwój odnawialnych źródeł energii