Fenomen głosowania na „jedynki”

Niedawno na antenie Radia TOK FM miała miejsce ciekawa dyskusja, w której brali udział: Karolina Lewicka, Dominika Długosz, red. Jarosław Gugała oraz prof. Radosław Markowski.

Roman Mańka – Prof. Markowski wprowadził wątek pierwszych miejsc na listach wyborczych oraz możliwość wyboru kandydatów z dalszych pozycji. – „Tłumaczę ludziom jak tylko się da, już chyba powiedziałem to z dziesięć razy, biorąc pod uwagę tylko sam Pani program, nie licząc innych, że listy są otwarte i można głosować również na kandydatów z dalszych miejsc”. Czytaj dalej Fenomen głosowania na „jedynki”

Dobra zmiana (umiarkowanie)

undefinedFot: pixabay.com

Istniejący w Polsce system wyborczy w wyborach samorządowych można było rozstrzygnąć w dwie różne strony: iść albo w kierunku rozwiązań i procedur typowo obywatelskich, czyli usunąć z terenu samorządu partie polityczne i wprowadzić na każdym poziomie jednomandatowe okręgi wyborcze; albo postawić na czysto partyjne reguły gry, co właśnie uczyniono.

Roman Mańka – Czy zaproponowane w Sejmie nowe regulacje systemu wyborczego dotyczącego poziomu samorządu są dobre? (Wprawdzie) daleko odbiegają od ideału, jaki można byłoby sobie wymarzyć (osobiście jestem zwolennikiem implementowania instytucji obywatelskich, jednomandatowych), to jednak nowa ordynacja wyborcza jest dużo lepsza niż trwanie stanu dotychczasowego, a poza tym posiada kilka znaczących atutów, w tym jeden kluczowy: do rangi fundamentalnej urasta okoliczność, iż przedstawione podejście prawne rozstrzyga postać całego systemu na rzecz procedur partyjnych oraz proporcjonalnych; co z kolei pociąga za sobą fakt, iż tworzy spójne warunki gry, a jednocześnie porządkuje przestrzeń samorządową. Czytaj dalej Dobra zmiana (umiarkowanie)

Rozkruszyć lokalny beton!

undefinedFot: pixabay.com

Co trzeba zmienić w samorządach, aby zaczęły dobrze działać, zaś reguły gry demokratycznej były bardziej przejrzyste? Obszarów do ewentualnej modyfikacji jest wiele, ale w tak krótkiej notce da się zwrócić uwagę jedynie na kilka aspektów, które wymienię enumeratywnie.

1) W aktualnej ordynacji wyborczej do samorządów funkcjonuje przepis stanowiący, iż warunkiem zgłoszenia kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta jest wystawienie kandydatów na radnych, co najmniej w połowie okręgów wyborczych danej gminy.

Roman Mańka – To szalenie negatywne, a nawet patologiczne kryterium, gdyż rytualizuje lokalne życie samorządowe, betonuje lokalną scenę polityczną, a także wyborczą, co z kolei przesądza, że trudno dokonać jakieś zmiany i te same osoby utrzymują się u władzy, nawet przez kilkadziesiąt lat. Czytaj dalej Rozkruszyć lokalny beton!

Ludzie muszą poczuć się gospodarzami

undefined

fot. freeimages.com

Kiedy w 1991 r. wprowadzano w Polsce proporcjonalny system wyborczy mało kto mógł się spodziewać, że może to mieć istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Do dziś niewiele osób widzi ten związek. Czytaj dalej Ludzie muszą poczuć się gospodarzami