Partnerstwo ekonomii i ekologii

undefined

W związku z popularyzacją i coraz większym znaczeniem polityki zrównoważonego rozwoju, znaczenia nabiera także zarządzanie dużymi, zurbanizowanymi regionami. Zrównoważone miasta, inteligentne smart cities, które kiedyś stanowiły jedynie wizję przyszłości, dziś stają się standardowym sposobem funkcjonowania w rozwiniętych krajach świata. Czytaj dalej Partnerstwo ekonomii i ekologii

Rynek magazynowania energii

Obecnie niewielki procent elektrowni opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) współpracuje z systemami jej magazynowania. Spowodowane jest to m.in. wysokim kosztem zasobników energii, koniecznością ich cyklicznej wymiany oraz brakiem wymagań prawnych narzucających to rozwiązanie. Dla wytwórcy stanowią one dodatkowy koszt. Natomiast z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego ich zastosowanie jest niezwykle pożądane, ponieważ stabilizuje moc wyjściową z takiej elektrowni oraz może być buforem energii wykorzystywanym w szczycie zapotrzebowania. Czytaj dalej Rynek magazynowania energii