Rozwój odnawialnych źródeł energii

undefined

fot. pixel2013/pixabay.com

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej promuje się zintegrowane działania polityczne, gospodarcze i społeczne, które przy poszanowaniu środowiska oraz procesów w nim zachodzących, mają zagwarantować obecnym i przyszłym pokoleniom zaspokojenie ich potrzeb.

Źródłem zrównoważonego rozwoju każdego regionu, a także kraju jest racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz energią, zaś celem zrównoważonej polityki energetycznej jest ograniczenie negatywnego oddziaływania wszystkich jej gałęzi, na poszczególne elementy środowiska, poprzez wspieranie polityki, jak również przedsięwzięć, które prowadzą do wydajnej produkcji, wykorzystania i dystrybucji energii. Procesy wydobycia oraz przetwarzania paliw kopalnych, mają szczególnie niekorzystny wpływ na środowisko, natomiast energetyka oparta na węglu, jest uważana za sferę najbardziej degradującą środowisko i wyczerpującą zasoby, takie jak węgiel kamienny czy brunatny. Czytaj dalej Rozwój odnawialnych źródeł energii

Polska straci najwięcej

undefined

W 2009 r. został wprowadzony pakiet-energetyczno-klimatyczny. W jego skład wchodzi zestawienie instrumentów, które mają na celu wdrożenie polityki ochrony środowiska, łączącej cele ochrony klimatu z celami polityki klimatycznej. Jego głównym założeniem jest doprowadzenie do osiągnięcia przez Unię Europejską efektów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, zostały one przyjęte w marcu 2007 r. i brzmią następująco:

  • zwiększenie do 2020 r. efektywności energetycznej o 20 proc;
  • zwiększenie do 2020 r. r. udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii finalnej w UE;
  • zmniejszenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc., w porównaniu do stanu z początku ostatniej dekady XX w.

Czytaj dalej Polska straci najwięcej