Strategiczny Raport dla Polski w dziedzinie logistyki transportu na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale

Strategiczny Raport dla Polski w dziedzinie logistyki transportu na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale

Przedstawiamy Państwu obszerny Raport w zakresie: logistyki transportu, możliwości, a także potencjału, jakimi w tej dziedzinie dysponuje Polska. Autorami opracowania są eksperci Fundacji FIBRE: dr hab. Agnieszka Tubis, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, dr Łukasz Tolak, dr Mateusz Zając.

Raport: “Rozwój polskiej logistyki poprzez inwestycje w terminale przeładunkowe, a interes państwa na przykładzie Kędzierzyn-Koźle terminale” ma znaczenie strategiczne dla odbudowy żeglugi śródlądowej w Polsce, wzrostu znaczenia polskich portów morskich, jak również dla rozwoju gospodarczego Opolszczyzny.

Raport można przeczytać w całości tu: FIBRE raport finał

* Osoby zainteresowane sytuacją portu Koźle zapraszamy do dyskusji. Pytania prosimy kierować na adres: fibre@fibre.org.pl

Zespół Redakcyjny
Czasopisma Ekspertów
Fundacji FIBRE

Gdy technologie spowodują deficyt pracy

undefinedFot: pixabay.com

Z każdym dziesięcioleciem z rynku pracy znikają zawody, bez których wcześniej nikt nie wyobrażał sobie życia. Na miejsce części z nich pojawiają się nowe profesje, a pozostałe jest zagospodarowywane przez rozwiązania technologiczne, do których istnienia potrzeba „tylko” kolejnych watów mocy. Jeśli tylko nie zabraknie energii, dojdzie w końcu do przesilenia, po którym praca stanie się luksusem. Jak wówczas będzie wyglądał świat? Czy można uniknąć tragedii?

Jerzy Mosoń – Zrobotyzowane linie produkcyjne, inteligentne domy, wreszcie rewolucja w komunikowaniu i transporcie – to wszystko sprawia, że choć żyje nam się łatwiej to niektóre grupy zawodowe są skazane na konieczność ciągłego przekwalifikowywania się. Wskutek rozwoju technologicznego zbliżamy się jednak do momentu, w którym pierwsze skrzypce będą grały urządzenia autonomiczne, niepotrzebujące obsługi człowieka. W następstwie pojawiania się kolejnych tego typu rzeczy przyspieszy zanikanie dawnych zawodów, ograniczona zostanie też konieczność zmiany profesji lub korekty jej specyfiki. Dotychczas czynnikiem hamującym ten rozwój był stały deficyt energii w gospodarce. Jednak dzięki odkryciom ostatnich lat, między innymi polskich naukowców ostatnia bariera właśnie znika… Czytaj dalej Gdy technologie spowodują deficyt pracy

Skala trudności SOR

undefinedFot: small-fresh/pixabay.com

Rok 2016 w Polsce, jest czasem zmian w obszarze planowania strategicznego. Wicepremier Mateusz Morawiecki objął kierownictwo dwóch ministerstw: finansów oraz rozwoju, które stanowią centrum koordynacji realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na moje oko, istnieje sporo zagrożenie, że plan może się nie powieść od strony technicznej. Problem tkwi w skali złożoności kompetencji, powiązanej ze sprzecznymi kompetencjami każdego z ministerstw.

dr Krzysztof Kasianiuk – Jeżeli trzymać się przepisów prawa, minister ma kierować kilkoma działami administracji publicznej, co obecnie znajduje wyraz w działalności 63 departamentów obu resortów. Ministerstwo Finansów (działy: „budżet”, „finanse publiczne”, i „instytucje finansowe”), ma przede wszystkim dbać o utrzymanie względnej, choć obciążonej długiem publicznym, równowagi budżetowej, poprzez oddziaływanie na stronę dochodów oraz wydatków. Ministerstwo Rozwoju (działy: „rozwój regionalny” i „gospodarka”), ma programować, jak również realizować działania, które z kolei będą finansowane ze środków budżetowych. Czytaj dalej Skala trudności SOR

Osiągnąć efekt inkrementalny

undefined

fot. freeimages.com

Są tacy, którzy twierdzą, że po wejściu do rządu, Mateusz Morawiecki stopniowo porzucał myślenie, którym wcześniej wykazywał się w sektorze bankowym. Otóż, nie znam wicepremiera Morawieckiego, ale sądzę, że owo „porzucenie” jeszcze nie nastąpiło. Sądzę tak, albo raczej chciałbym żeby to była prawda. Mam też kilka wskazówek, które potwierdzałyby hipotezę o jego i rządu „zwinnej” racjonalności działania.
Przyznaję: tekst ten powstaje raczej w oparciu o myślenie życzeniowe. Można go więc traktować jako życzliwą wskazówkę dla rządzących, tak by zwiększyć szansę na zamianę dotychczasowej słabości instytucji publicznych, w elastyczność działania strategicznego państwa. Czytaj dalej Osiągnąć efekt inkrementalny

Poczucie bezkarności a poczucie odpowiedzialności

undefinedfot. Irum Shahid/freeimages.com

Ci, którzy nadesłali już do nas swoje teksty, dotyczące mapy czynników warunkujących przetrwanie i rozwój Polski, z pewnością zauważyli, że – póki co – w dyskusji mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Przypomnę: dyskurs dotyczy spraw najbardziej fundamentalnych dla Polski. Poszukujemy konsensusu, co do czynników, które pozwalają wzmacniać szanse Polski na przetrwanie i rozwój w zglobalizowanym, przyspieszającym, a nade wszystko bardzo turbulentnym świecie. Zastanawiamy się nad czynnikami, które trzeba wziąć pod uwagę, gdy chce się podejmować decyzje publiczne na różnych poziomach. Czytaj dalej Poczucie bezkarności a poczucie odpowiedzialności

Mapa czynników rozwoju i przetrwania Polski

fot. Irum Shahid/freeimages.com

Istotną słabością polskiego systemu politycznego jest ograniczona zdolność instytucji publicznych do tego, co można nazwać myśleniem w kategoriach długoterminowych i strategicznych. Jednym z problemów w tym zakresie jest znaczna złożoność otoczenia Polski i wiążąca się z tym nieprzewidywalność i procesów w nim zachodzących. Jednak jeszcze ważniejsza jest złożoność i nieprzewidywalność struktur publicznych mających reagować na oddziaływanie z zewnątrz. Czytaj dalej Mapa czynników rozwoju i przetrwania Polski

Zaproszenie do debaty. W stronę mapy czynników przetrwania i rozwoju Polski

undefined

fot. Irum Shahid/freeimages.com

Stawiam postulat: stwórzmy mapę czynników określających zdolność Polski do przetrwania i rozwoju. Najpierw zaprojektujmy mapę wstępną, a potem ją sprawdzajmy oraz modyfikujmy. Systematycznie i systemowo. Po co? Po to, żeby słowo ciałem się stało i ludziom żyło się dostatniej. Czytaj dalej Zaproszenie do debaty. W stronę mapy czynników przetrwania i rozwoju Polski

Zawodzi planowanie strategiczne

undefined

fot. Milda K./freeimages.com

W ciągu kilku miesięcy przełomu 2015 i 2016 r. przedstawiono dwa bardzo istotne opracowania dotyczące czynników warunkujących rozwój Polski. W obu znajdują się diagnozy kluczowych z punktu widzenia państwa problemów. Z wieloma ich wnioskami i rekomendacjami trudno się nie zgodzić. Przy tym tylko jedno łączy te analizy: brak konstruktywnego dialogu z już istniejącymi polskimi dokumentami strategicznymi. Czytaj dalej Zawodzi planowanie strategiczne