Druga edycja Szkoły Analizy Sektora Energetycznego

undefined

W dniach 25.09-02.10 br. w Drzewcach k. Nałęczowa odbyła się II edycja Szkoły Analizy Sektora Energetycznego, współorganizowanej wraz Collegium Civitas. Projekt finansowany jest ze środków programu Santander Universidades, administrowanego w Polsce przez BZWBK. Czytaj dalej Druga edycja Szkoły Analizy Sektora Energetycznego

Strategia przyszłości

undefined

Rozwój odnawialnych źródeł energii rozpoczął się w skutek realizacji polityki, dotyczącej ochrony środowiska oraz dywersyfikacji źródeł dostaw energii elektrycznej i cieplnej.

Wzrost udziału w korzystaniu z niekonwencjonalnej energii jest spowodowany czynnikiem finansowym, tzn. występują coraz niższe koszty związane z zakupem, montażem, i eksploatacją tych urządzeń. Z badań wynika, iż w 2015 r. udział energii odnawialnej w bilansie przekroczył 13 proc. A więc, jeżeli rozwijają się producenci, to rozwija się również rynek odnawialnych źródeł energii. Czytaj dalej Strategia przyszłości

Szkoła Analizy Bezpieczeństwa Energetycznego – edycja I

W Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach rozpoczęła się I edycja Szkoły Analizy Sektora Energetycznego, prowadzona wspólnie przez FIBRE i Collegium Civitas. Zajęcia będą trwały przez tydzień, a ich efektem będzie ogłoszenie najlepszych prac końcowych słuchaczy w postaci publikacji zwartej.