Gdy lokomotywa niebezpiecznie zwolni

Strategia odpowiedzialnego rozwoju” do 2020 r., to bardzo ambitny plan premiera Mateusza Morawieckiego. To jednak perspektywa przewidziana raczej na brak turbulencji i trwającą prosperity polskiej gospodarki. Czy, jeśli będzie gorzej, premier „nie zawaha się użyć widocznej ręki Keynesa”?

Jerzy Mosoń –Rząd zgodnie z zapowiedzią, ma wspierać rozwój przedsiębiorczości w kraju oraz ekspansję firm za granicą. Zapowiedziane nakłady na inwestycje są realizowane od lat, choć konieczność szybkiego zakupu niektórych systemów wojskowych USA, sprawiła, że o offsecie powoli zapominamy. Czytaj dalej Gdy lokomotywa niebezpiecznie zwolni

Skala trudności SOR

undefinedFot: small-fresh/pixabay.com

Rok 2016 w Polsce, jest czasem zmian w obszarze planowania strategicznego. Wicepremier Mateusz Morawiecki objął kierownictwo dwóch ministerstw: finansów oraz rozwoju, które stanowią centrum koordynacji realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Na moje oko, istnieje sporo zagrożenie, że plan może się nie powieść od strony technicznej. Problem tkwi w skali złożoności kompetencji, powiązanej ze sprzecznymi kompetencjami każdego z ministerstw.

dr Krzysztof Kasianiuk – Jeżeli trzymać się przepisów prawa, minister ma kierować kilkoma działami administracji publicznej, co obecnie znajduje wyraz w działalności 63 departamentów obu resortów. Ministerstwo Finansów (działy: „budżet”, „finanse publiczne”, i „instytucje finansowe”), ma przede wszystkim dbać o utrzymanie względnej, choć obciążonej długiem publicznym, równowagi budżetowej, poprzez oddziaływanie na stronę dochodów oraz wydatków. Ministerstwo Rozwoju (działy: „rozwój regionalny” i „gospodarka”), ma programować, jak również realizować działania, które z kolei będą finansowane ze środków budżetowych. Czytaj dalej Skala trudności SOR

Lepsze przyjacielem dobrego

undefinedSOR, czyli „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, ma być „odmienną od dotychczas przyjmowanych strategii rozwojowych”. Ma być narzędziem obejmującym całość procesów rozwojowych kraju. Skoro ma to być program całościowy, to i w szczególny sposób powinien być traktowany. Instytucje publiczne muszą dołożyć szczególnych starań, przy ocenie zasadności i spójności założeń, na których SOR jest oparta. Ale, jak jest prowadzony proces planowania SOR? Jak wygląda forma jego eksperckiej ewaluacji? Czytaj dalej Lepsze przyjacielem dobrego