Szkoła (nie)życia

Fot: pixabay.com

Polski system szkolnictwa w ostatnim czasie przeżył gruntowną reformę. Powrót do 8 letniej szkoły podstawowej i likwidacja gimnazjów, to tylko niektóre ze zmian nowo wprowadzonej reformy. Czy wprowadzone modyfikacje poprawią poziom kształcenia, czy też „zepsują” do reszty oświatę kolejnymi zmianami?

Patrycja Dziadosz – Większość umiejętności jakie polskie szkoły kształtują wśród uczniów okazuje się być nieprzydatna na rynku pracy. System szkolnictwa zamiast rozwijać kompetencje, które dla uczniów mogą okazać się bardzo przydatne w praktyce, zbyt mocno skupia się na teorii. Czytaj dalej Szkoła (nie)życia

Powrót do PRL-u?

undefinedFot: pixabay.com

Za niespełna kilka dni w życie wejdzie reforma oświaty. To jeden ze sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości. Jak zapewnia sam doradca Prezydenta RP do spraw wdrażania reformy oświaty prof. Andrzej Waśko: „Celem reformy edukacji jest podniesienie poziomu nauczana”. Czy tak się stanie?

Patrycja Dziadosz: Nowy ustrój szkolny zacznie obowiązywać od 1 września i zgodnie z tą reformą miejsca obecnych gimnazjów, zastąpią 8-letnie szkoły podstawowe. Wydłuży się także czas edukacji w szkołach średnich – dotychczas obowiązywały 3-letnie licea ogólnokształcące oraz 4-letnie technika, w wyniku zmian, powstaną 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika. Obowiązująca do tej pory 3-letnia szkoła zawodowa na mocy reformy przekształci się w 3-letnią szkołę branżową I stopnia. Z kolei w 2020 roku po raz pierwszy ma zostać przeprowadzony nabór do 2-letniej szkoły branżowej II stopnia.
Wśród przeciwników reformy pojawiają się głosy, że zmiany w systemie szkolnictwa, są powrotem do czasów PRL-u i spowodują likwidację najnowocześniejszych szkół – gimnazjów. Czytaj dalej Powrót do PRL-u?